دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷

بخش:
اجتماعی - ایران‌زمین - خبر


مردم و کشاورزان اصفهانی، دوشنبه ۲۰ فروردین با تجمع در اصفهان به مقابله با نیروهای ضدشورش برخاستند.

 

تعداد معترضان چند هزار نفر برآورد می شود. کشاورزان اصفهانی به بی آبی و مدیریت فاجعه بار دولت بر منابع آبی کشور معترضند.

 

آنها در تجمع ۲۰ فروردین، شعارهایی مانند «روحانی دروغگو، زاینده رود ما کو؟»، «عزا عزاست امروز رروز عزاست امروز، زندگی کشاورز روی هواست امروز» و «توپ تانک مسلسل، دیگر اثر ندارد» سر دادند.

 

نیروهای ضد شورش در چند نوبت با کشاورزان درگیر شدند.

 

راهیافته شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی هم با توجه به خشکسالی در سال جاری گفته که از مرداد ماه، پنج میلیون نفر حتی آب آشامیدن ندارند.

 

 

 

 


نظرات بسته است.