پنج شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۵

بخش:
جهان - خبر - دانش


محققان معتقدند همان‌طور که ۵۰ میلیون سال قبل تغییر آب‌وهوای زمین موجب کوچک‌تر شدن پستانداران شد و اکنون نیز تغییرات آب و هوایی می‌تواند منجر به کاهش اندازه جانداران شود.
وب‌سایت تلگراف در گزارشی علمی نوشته است: «حدود ۵۳٫۷ میلیون سال قبل، دمای زمین در اثر تغییرات آب و هوایی به میزان ۳ درجه افزایش یافت و این رخداد منجربه کاهش ۱۴ درصدی اندازه جانوران ساکن زمین شد.»
این گزارش می‌افزاید: «بر اساس مدارک به دست آمده از آن دوران، در پی افزایش دما به میزان پنج تا هشت درجه سانتیگراد، اندازه برخی از گونه‌های جانوری ساکن زمین تا یک سوم کاهش یافت».
گزارش این تحقیقات که متن کاملش در نشریه Science Advances  منتشرشده می‌گوید بر اساس پیش‌بینی محققان تا سال ۲۱۰۰ میلادی دمای زمین بین ۲ تا ۳ درجه افزایش می‌یابد.
به اعتقاد محققان، کاهش اندازه برخی از پستانداران در اثر افزایش دما، یک واکنش زیستی و طبیعی برای حفظ بقا است و میزان آن به شدت افزایش دما بستگی دارد.
همچنین این کاهش اندازه جانوران در دوره‌های مختلف تغییرات آب و هوایی زمین رخ داده است. کاهش مواد غذایی و خشکسالی حاصل از افزایش دما نیزمی‌تواند تأثیر مستقیمی بر کاهش اندازه جانوران داشته باشد.


نظرات بسته است.

مطالب دیگر