چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

بخش:
ایران‌زمین - خبر


شاهزاده رضا پهلوی، شهبانو فرح، جبهه ملی ایران و حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) با صدور پیام های جداگانه ای، فرارسیدن نوروز باستانی را به مردم ایران و همه مردمی که نوروز را جشن می گیرند، تبریک گفتند.

 

در پیام نوروزی شاهزاده رضا پهلوی، آمده که نوروز «آیین هزاران ساله‌ای است که یادگار (جمشید) خورشید ایران است و نقطه عطف تاریخ و تمدن ما ایرانیان به شمار می ‌آید. تمدن و فرهنگی که ققنوس‌وار سر از خاکستر برداشته و پیروز و پرتوان ما را به زندگی فرا می‌ خواند و نوید سربلندی و آزادی می‌دهد.»

 

او نوشته که نوروز «نماد دگرگونی، بیداری، حرکت و پویایی هستی و زندگی است. نوروز خاستگاه امید و نماد پایداری ملی و پیروزی بر اهریمن و تباهی است.»

 

شاهزاده رضا پهلوی افزوده است: «آرزوی من در چنین روزی این است که با اراده ملی، دوران تاریکی و دروغ و تباهی در ایران ما بسر آید و بتوانیم در آینده‌ای نه چندان دور، در کنار خانواده و در خاک میهن، ایرانی آزاد و پیشرفته و سربلند بسازیم. آرزوی من این است که روزی نه چندان دور، پایان تباهی و بامداد شادی و بازسازی را درکنار هم در خاک پاک میهنمان جشن بگیریم.»

 

او در پایان خطاب به ملت ایران گفته است: «تا شما بیدارید، ایران زنده خواهد ماند».

 

شهبانو فرح پهلوی هم در پیام تبریک نوروزی خود، ابراز امیدواری کرده تا در سال جدید آرزوی همه ایرانیان برای رسیدن به آزادی، رفاه و مردم سالاری برآورده شود، یوغ ها برانداخته و مردم عزیز ایران در ایرانی پیشرو، امن و در صلح با همه ممالک جهان زندگی کنند.

 

در بیانیه جبهه ملی ایران هم ابراز امیدواری شده که «سال نو سال رهایی از مصائب و مضایقی که برای ملت بزرگ ایران پیش آمده است و سال پیشرفت و توسعه و به دست آمدن آزادی های اساسی برای این ملت شرافتمند باشد.»

 

حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) هم در پیام تبریک نوروزی خود، گفته که بجاست در نوروز از جانباختگان و دستگیرشدگان خیزش دی ماه مردم ایران و دختران خیابان انقلاب که ناجوانمردانه سرکوب و زندانی شدند، یاد شود.

 

این حزب نیز در پایان بیانیه خود ابراز امیدواری کرده تا سال جدید سالی همراه با رهایی و گسستن زنجیرها از یوغ استبداد باشد.


نظرات بسته است.