پنج شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۶

بخش:
خبر - سیاسی


در لحظاتی که اسفندیار رحیم مشایی، نزدیکترین شخصیت سیاسی به محمود احمدی نژاد، حکم محکومیت حمید بقایی را در مقابل سفارت بریتانیا در تهران به آتش کشید و آن را «فرمان ملکه، دولت، نخست وزیر و وزیر امور خارجه انگلستان» توصیف می کرد، تعدادی از حامیان این جریان نیز در صحنه حضور داشتند و شعار «قوه {قضائیه} انگلیسی نمی خوایم، نمی خوایم» سر دادند.

 

یکی دیگر از شعارهای حامیان احمدی نژاد، مشایی و بقایی این بود: «بقایی تو زندان، دستور انگلستان»

 

احمدی نژاد و اطرافیان او این روزها شمشیر را از رو برای خامنه ای و برادران لاریجانی که ریاست دو قوه از سه قوه کشور را بر عهده دارند، بسته اند.

 

احمدی نژاد در هفته های اخیر به صراحت خامنه ای را حامی ظلم توصیف کرده و بابت تحکیم قدرت او هم عذرخواهی کرده است.

 

اما این نخستین بار است که تیم احمدی نژاد، قوه قضائیه و در نتیجه رهبر جمهوری اسلامی را (به علت اینکه رئیس قوه قضائیه توسط رهبر جمهوی اسلامی انتخاب می شود) به دست نشاندگی انگلستان متهم می کند.

 


نظرات بسته است.