چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶

بخش:
خبر - سیاسی


محمود احمدی نژاد، رئیس پیشین جمهوری اسلامی با انتقاد شدید از «حلقه بسته مدیریتی» کشور، گفته که این حلقه «گرچه به ظاهر از دو جناح رقیب و مخالف تشکیل شده است لیکن در عمل هر دوی آنها در حفظ وضع موجود و صیانت از نظمی که فرصت نامحدود و استثنایی برای بهره‌گیری از قدرت و ثروت در اختیار آنان قرار داده است، کاملا متحدند.»

 

احمدی نژاد در یادداشتی افزوده که «نظام سلطه و استعمارگر جهانی نیز در این مبارزه، آشکارا در کنار طبقه قدرتمند متشکل از جناح‌های سنتی سیاسی ایستاده است.»

 

رئیس پیشین جمهوری اسلامی در عین حال تصریح کرده که «دوران تاریخی این حلقه به پایان رسیده است و کارگزاران آن، در پرده آخر این نمایش قرار دارند» و افزوده است: «به زودی و با دست قدرتمند ملت که دست خداست، این حلقه‌ بسته در هم خواهد شکست و ملت بزرگ ایران، متحد و همدل در مسیر پیشرفت، رفاه، توسعه آزادی و عدالت، با سرعت بیشتر حرکت خواهد کرد.»

 

 


نظرات بسته است.