کوروش زعیم، عضو زندانی جبهه ملی ایران، در نامه ای به اعضای شورای شهر تهران، خواستار آن شد تا نام تونل در حال ساخت آرش و اسفندیار به مصدق تغییر نکند.

 

این عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران در نامه خود گفته «در شرایطی که خیابانهای مهمتری مانند بخارست و وزرا به نام آدمکشان نامگذاری شده اند، و بزرگراه های مهم کشور مزین به نام روحانیان درگذشته عزیزی که اینهمه خدمت به میهن و ملت ما کرده اند شده است، خیابان های کوتاهی چون نفت و زیرگذری چون آرش – اسفندیار توهین بزرگ و نابخشودنی به ملت و تاریخ ایران خواهد بود.»

 

کوروش زعیم بر این اساس از اعضای شورای شهر خواسته تا «این پروژه توهین آمیز را مسکوت» بگذارند «تا زمانی که مردم بتوانند خودشان آزادانه ابراز نظر کنند. آنگاه هم چیز در جای مناسب خود قرار خواهد گرفت.»

 

پیشتر، حسن خلیل آبادی، عضو شورای شهر تهران، گفته بود: «با توجه به اینکه مصدق یک چهره ملی است و به ملت خدمت کرده است در کمیسیون نام‌گذاری شورای شهر تهران، ری و تجریش به تصویب رسید که تونل در حال احداث آرش اسفندیار به نام “مصدق” نام گذاری شود.»

 

محمد مصدق در دوران پادشاهی محمدرضاشاه پهلوی، نخست وزیر ایران بود. او بعدها بنیانگذار جبهه ملی ایران شد.


نظرات بسته است.