احمد علم الهدی، امام جمعه مشهد گفته: “نص صریح آیه ۱۲۰ سوره توبه می گوید که راهپیمایی ۲۲ بهمن بالاترین عبادت است.” آقای علم الهدی با اشاره به راهپیمایی روز ۲۲ بهمن گفت که این راهپیمایی “نمایش قدرت مردم در این نظام و پایمردی مردم در این نظام است.” به گفته او براساس نص صریح قرآن باید در این راهپیمایی شرکت کرد.
امام جمعه مشهد همچنین در خطبه های امروز خود درمورد اعتراض به حجاب اجباری گفت: “این تهاجماتی که دشمن علیه دین می کند و حجاب را هدف قرار داده و به وسیله برخی عروسک های داخلی سعی دارد حجاب را زیر سوال ببرد و این حرکتی که امام جمعه را هدف قرار داده برای این است که دین را از مردم بگیرند.”
ترجمه آیه مورد اشاره آقای علم الهدی به این شرح است: “اهل مدینه و بادیه‌نشینان اطرافشان نباید هرگز از (همراهی) پیغمبر تخلف کنند و نه هرگز جان خود را از جان او عزیزتر شمارند، زیرا هیچ رنج تشنگی و خستگی و گرسنگی در راه خدا نکشند و هیچ قدمی در جایی که کفار را خشمگین کند ننهند و هیچ دستبردی به دشمنان نرسانند جز آنکه در مقابل هر یک از این رنج و آلام عمل صالحی در نامه اعمالشان نوشته شود که خدا هرگز اجر نیکوکاران را ضایع نخواهد گذاشت.” ( ترجمه الهی قمشه‌ای)


نظرات بسته است.

مطالب دیگر