استاندار تهران می‌گوید:«در این استان ۱۴ هزار و ۵۰۰ هکتار بافت فرسوده و حاشیه‌نشین وجود دارد که ۴,۵ میلیون نفر در این بافت زندگی می‌کنند.» محمدحسین مقیمی با اعلام این موضوع در ادامه افزود:«از این میزان بافت فرسوده ۶۶۰۰ هکتار در شهرهای استان تهران و ۷۹۰۰ هکتار دیگر در شهر تهران است.»
بافت شهری پیوندی از بناها،راه‌ها،مجموعه‌ها، فضاها، تأسیسات و تجهیزات شهری و یا ترکیبی از آن‌هاست. بافت‌های فرسوده شهری،محلات فرسوده‌ای در فضای شهری است که مسائل و پیچیدگی‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و شیوه خود را دارد. بافت‌های حاشیه‌ای نیز بافت‌هایی هستند که در حاشیه شهرها قرار دارند و خارج از برنامه رسمی توسعه شکل گرفته‌اند.
به‌گفته استاندار تهران یک میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار ساکن در این بافت‌ها هستند که ۶۵۰ هزار خانوار در شهرهای استان تهران و ۵۵۰ هزار در خود شهر تهران سکونت دارند.

آیین آغاز عملیات اجرایی طرح باز آفرینی شهری امید صبح دیروز ١٩بهمن، با حضور استاندار تهران، در منطقه ١٧ شهر تهران آغاز شد.مقیمی اظهار کرد:«طرح بازآفرینی شهری می‌تواند برای کشور اثرات بسیار مهمی در بازسازی شهرهای کشور و بافت فرسوده داشته باشد.»وی افزود:«این طرح در ارتباط با مقاوم‌سازی شهرها در برابر زلزله توجه به مسائل اجتماعی، کاهش آسیب‌های اجتماعی، عرصه اشتغال و ارتقای سطح زندگی مردم در این بافت‌ها است.»

استاندار تهران اضافه کرد:«در استان تهران ۱۴ هزار و ۵۰۰ هکتار بافت فرسوده و حاشیه‌نشین داریم که ۶۶۰۰ هکتار آن در شهرهای استان تهران و ۷۹۰۰ هکتار دیگر نیز در شهر تهران است که در این بافت‌ها ۴.۵ میلیون نفر جمعیت سکونت دارند.» استاندار تهران اضافه کرد: «در این طرح بایستی همه از جمله دولت و شهرداری کمک کنند.در قدم اول در شهرهای استان تهران ۸۰ هکتار زمین برای این امر و ۱۲ هزار واحد مسکونی فعال خواهد شد.»
در ادامه این مراسم محسنی، شهردار منطقه ۱۷ نیز اظهار کرد: «امروز در مکانی کلنگ‌زنی انجام می‌شود که معروف به دارالشهداء است و با ۸.۲ کیلومتر مربع مساحت یکی از کوچک‌ترین مناطق شهر تهران بوده در حالی که با ۳.۲ بارگذاری جمعیت، پرجمعیت‌ترین منطقه است.»
۳۳ درصد بافت فرسوده تهران در منطقه ۱۷ قرار دارد
وی با اشاره به اینکه متاسفانه ۳۳ درصد از بافت فرسوده شهر تهران در این منطقه قرار دارد، گفت: «خوشحالیم این طرح بزرگ که به نام طرح امید نامگذاری شده، در کشور کلنگ زده می‌شود و خوشحالیم که منطقه ۱۷ به عنوان پایلوت در استان تهران خواهد بود و این طرح در جنوبی‌ترین قسمت محله اتفاق خواهد افتاد.» بر اساس آمارهای رسمی در مجموع ۷۰ درصد منابع شهرداری‌ها در کلان‌شهر‌ها و ۳۰ درصد آن در سایر شهرهای هر استان هزینه می‌شود.در این میان سهم حاشیه‌نشینان تقریباً هیچ است.

 


نظرات بسته است.

مطالب دیگر