با ارسال نامه سرگشاده خطاب به وزیر کشور:حزب پان ایرانیست درخواست مجوز برگزاری تجمع در مقابل مجلس نمود. هیات اجرایی حزب پان ایرانیست ایران با ارسال نامه‌ سرگشاده‌ای خطاب به وزیر کشور دولت دوازدهم، درخواست برگزاری تجمعی درباره حقوق تاریخی ملت ایران در دریای مازندران و محکوم کردن تجاوز حکومت ترکیه علیه کردهای سوریه را در میدان بهارستان تهران نموده است.

این نامه به امضای دکتر هوشنگ طالع دبیر مسئول حزب پان ایرانیست بصورت سرگشاده منتشر و نسخه ای از آن در اختیار تارنمای خبری تحلیلی دماوند قرار گرفته است.در این نامه، این حزب پرسابقه،با مخاطب قراردادن وزیر کشور و با  اشاره به جمله وزیر کشور که روز دوازدهم بهمن ماه جاری به رسانه‌ها گفته بود:«حق برگزاری اجتماعات منحصر به گروههای سیاسی است.» درخواست برگزاری تجمع خود را برای عبدالرضا رحمانی فضلی،وزیر کشور دولت حسن روحانی ارسال نموده است.


نظرات بسته است.