بر همین اساس ۴۱درصد از کسانیکه از وضعیت کشور ناراضی بودند هم اعلام کرده‌اند در صورت مسالمت‌آمیز بودن اعتراضات به تجمعات می‌پیوندند. از میان نارضیانی که اعلام کرده‌اند به‌ هیچ‌وجه به در تجمع‌ها شرکت نمی‌کنند ۳۱ درصد بی فایده بودن اعتراض و شنیده نشدن صدای معترضان، ۲۶ درصد هراس از هرج و مرج و ناامنی، ۲۳.۷ درصد جلوگیری از سوءاستفاده بیگانگان، ۱۲.۲ درصد تجارب قبلی مانند حوادث و ۱۰.۳ درصد هم زیر سوال نرفتن اصل نظام را دلیل شرکت‌ نکردن در اعتراضات اعلام کرده‌اند. ۹.۵ درصد دیگر هم اعلام کرده‌اند از تجربه کشورهای دیگر درس گرفته‌ و معتقدند که چنین اعتراضاتی کمکی به رشد و پیشرفت کشور نمی‌کند.
۸۰ درصد از مشارکت کنندگان در نظرسنجی مباحث اقتصادی را مهمترین دلایل نارضایتی از شرایط فعلی اعلام کرده‌اند. ۳۱درصد از مشارکت‌کنندگان در نظرسنجی در پاسخ به اینکه «ریشه تجمعات و خشونت‌ها را در چه می‌دانید؟»
این اعتراضات را خودجوش و به‌خاطر شرایط نامساعد کشور دانسته‌اند، ۲۶.۴ درصد معتقدند این تجمعات ریشه خارجی داشته و ۲۳.۷ درصد نیز بر این باور بودند که تجمعات توسط برخی نیروهای داخلی ساماندهی شده است. ۳۷.۸ درصد از پاسخ دهندگان در نظرسنجی در پاسخ به این پرسش که «آیا برخورد نیروهای نظامی و امنیتی با مردم نسبت به گذشته تغییر داشته است»، اعلام کرده‌اند که برخورد این نیروها نسبت به قبل بهتر شده، ۴۲.۶ درصد هم اعلام کرده‌اند که از نظرشان این برخورد تغییری نداشته و ۱۵.۸ درصد نیز معتقد بودند که برخوردهای نیروهای نظامی و امنیتی نسبت به گذشته در حوادث دی ماه ۹۶ بدتر شده است.
اعتراضات سراسری دی‌ماه امسال هرچند بسیاری از مسئولان را غافلگیر کرد اما از نظر جامعه‌شناسان و اقتصاددانان این اعتراضات به دلیل نابرابری‌های اقتصادی، بی‌عدالتی‌های اجتماعی، فساد گسترده و سیستماتیک و شکاف عمیق طبقاتی قابل پیش‌بینی بود.


نظرات بسته است.

مطالب دیگر