مهر داد سید عسگری

چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶

بخش:
اقتصادی - یادداشت‌ها


در حالی که دامنه اعتراضها وارد فاز استراحت و تغییر فاز میشود شکی نیست اما اینکه حاکمیت چه تدبیری را برای برون رفت پیشنهاد میکند را باید درک کرد.

الف – بدهی دولت در اخرین براورد در جدول منتشره سازمان برنامه حدود ٣۵٠ هزار میلیارد تومان براورد شده. این عدد اگر چه بسیار بزرگ است اما کمتر از ٢ درصد براورد فقط دارایی های غیر منقول دولت است. دارایی ای که از قضا جریان نقدی ساختن روی ان بسیار راحت است.

به زبان ساده دارایی های دولت باید فروخته شود تا جبران مافات کند.

ب – نسبت شکاف دارایی بدهی بانک ها به جی دی پی اگر چه بسیار بزرگ است ولی ٨۵ درصد آرا هیّئت مدیره بانک ها حاکمیتی است و این هزینه های اقتصاد سیاسی هر نوع اصلاح بانکی را بالقوه ( و نه بالفعل) بسیار کمتر از مثال های مشابه می کند.

به زبان ساده باید گفت که حاکمیت باید ترکیب هیات مدیره بانکها را به نفع غیر حاکمیتی ها تغییر دهد تا نظام بانکی بتواند خودش راه حل خودش را بیابد.

پ – گر چه بدهی بانک ها به بانک مرکزی بسیار بزرگ است ولی این عدد تقریبا با بدهی پیمانکاران بستانکار از دولت و بدهکار به بانک و بدهی مستقیم دولت به بانک های خصوصی شده برابر است و اجرای یک الگوی تهاتر زنجیره ای بدهی بار بزرگی را از ترازنامه اقتصاد سبک خواهد کرد.

به زبان ساده این مفهوم به ذهن میرسد که همه این نهاد ها دور هم گرد آیند و در یک سیستم متمرکز این بدهی را با هم تسویه کنند.

ت – سرمایه گذاری خارجی نخواهد امد؟ باکی نیست. بخش مهمی از نرخ منفی تشکیل سرمایه ثابت با الگوی هدایت اعتبار کلان قابل جبران است. و تازه بسیاری از محدودیت های تحریمی با تغییر الگو از سرمایه پذیری به خرید خدمت قابل رفع است.

یعنی حاکمیت با اعلام سیتم اعتباری اقتصاد را وادار به تحرک کند و بجای سرمای گرفتن از بیگانگان خدمات آنها را بخرد و بوقتش پولش را در بازه زمانی پرداخت کند.

ث – انتقال ارز در بدیهی ترین صورت خود دچار مشکلات بسیار است و برجام در حوزه بانکی عملا گشایش واقعی نساخته؟ جغرافیا، دسترسی به نفت و چند رشته تصمیم دیگر ایران را در موقعیتی قرار داده که برای کاملا تحریم ناپذیر شدن تنها به ١٢ تا ١۴ ماه وقت نیاز دارد. خیلی دیر شده ولی هنوز راه هست.

در این خصوص فهم این راه حل مبهم است اما حاکمیت ایران بسیار به تاسیس بورس نفت در چین که تا کمتر از ده روز دیگر عملیاتی میشود چشم دوخته است .

این بورس در صورت راه اندازی میتواند کفه معاملات نفت بین الملل را به ضرر ایالات متحده آمریکا تغییر دهد.

 


نظرات بسته است.