علي مطهري، نايب‌رئيس مجلس در حاشيه جلسه علني روز پنج شنبه از کم‌شدن بودجه جدول ١٧ استقبال کرده و گفت:«بودجه جدول ١٧ هرچه کمتر باشد،بهتر است.چون اين جدول پول‌هايي است که معمولا به‌عنوان کمک داده مي‌شود و نظارت چنداني نیز روي آن نيست.به همين خاطر،هرچه جدول ١٧ کمتر شود،بهتر است و مؤسسه‌ها روي پاي خودشان بايستند و از محل فروش آثارشان اداره شوند.نه اينکه هميشه دستشان به سمت دولت دراز باشد؛ مگر مواردي خاص.»

در لايحه بودجه ٩٧، حرفي از حذف جدول به ميان نيامده است. با‌اين‌حال مؤسسه‌های اين مجموعه به زيرمجموعه وزارت ارشاد و ساير دستگاه‌ها منتقل شده است. جدول ١٧ در بودجه سالانه کشور حضور داشت که اين حضور انتقادهايي را به همراه داشت.در اين جدول، بودجه‌هاي اختصاصي براي برخي پژوهشکده‌ها، مؤسسه‌ها، دانشگاه‌ها و بنيادها در نظر گرفته مي‌شد. اين جدول و مبالغ آن، به‌جز بودجه‌اي بود که در لايحه بودجه براي نهادهاي فرهنگي کشور ديده مي‌شد.

مطهري در پاسخ به اينکه برخي مؤسسه‌هاي جدول ١٧ فقط به زيرمجموعه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها منتقل شده‌ا‌ند و حذف نشده‌اند، گفت:«بله.زيرمجموعه سازمان تبليغات،وزارت ارشاد و دو،سه جاي ديگر رفته‌اند».او در ادامه با بيان اينکه “کارهاي فرهنگي خيلي به بودجه بستگي ندارد” گفت:«بودجه تأثير زيادي در کارهاي فرهنگي ندارد. کار فرهنگي در کشور ما اين است که روحانيت کار خودش را به‌درستي انجام دهد.صداوسيما کار خودش را به‌درستي انجام دهد. آموزش‌وپرورش، وزارت علوم و دانشگاه کارشان را درست انجام دهند؛ وگرنه اين مؤسسه‌ها  تأثير زيادي ندارند.»

نايب‌رئيس مجلس در ادامه به موسسه جامعه المصطفی اشاره کرده و افزود:«اين مؤسسه‌ها  بايد روي پاي خودشان بايستند،مگر برخي جاها مثل جامعه ‌المصطفي که دانشگاه بين‌المللي است و براي خارج از کشور طلبه تربيت مي‌کند.اينها نياز به بودجه دارند؛ وگرنه برخي جاها واقعا هدر مي‌دهند».

مطهري همچنين به اينکه رئيس‌جمهور از اعمال برخي فشارها به نمايندگان از سوي برخي براي در نظر‌گرفتن بودجه اشاره کرده و گفت:«فشار هميشه بوده و از نواحي مختلفي است».او در توضيح بيشتر درباره اينکه از کدام نواحي فشار وارد مي‌شود، از همان سازمان‌ها و جاهاي ديگر نام برد.

طيبه سياوشي،نماينده مردم تهران نیز در اين رابطه گفته است:«تا جايي که مي‌دانم، بودجه نهادهاي حوزوي و مذهبي کاهش نيافته؛ بلکه تحت نظارت يک ارگان و وزارتخانه قرار گرفته و در واقع نظارت‌پذيرتر شده و کاهش اعتبار کمتر مشاهده شده است.»

در مقابل این دیدگاه نصرالله پژمانفر، نايب‌رئيس کميسيون فرهنگي مجلس از منتقدان کاهش بودجه جدول ١٧ پيشتر در انتقاد از اين موضوع گفته بود:«دولت درواقع خواسته مقداري هزينه‌ها و رديف‌هايش را کم کند،نخستين جايي که به ذهنش رسيده که مي‌تواند اين کار را انجام دهد،حوزه فرهنگ است». وی مأموريت مؤسسه‌هاي حاضر در جدول ١٧ را مأموريت‌ برگرفته از اولويت مدنظر حاکميت و نظام دانسته بود. پژمانفر درباره مؤسسه‌های اين جدول گفته بود:«بعضي از اينها مراکز پژوهشي هستند. برون‌دادشان، معذرت مي‌خواهم مثل سيب‌زميني و پياز نيست که محصولاتش را در بازار ببينيم.» پژمانفر از کاهش بودجه جامعة‌المصطفي انتقاد کرده بود:«با بودجه‌هاي ريالي بايد از بازار آزاد آن‌هم با اين وضعيت نابسامان ارزي، ارز مورد نياز خود را تهيه کند تا در مأموريت‌هاي بين‌المللي از آن استفاده کند؛ اما با افزايش تنها ۱۰درصدي که در بودجه آنها صورت گرفته، به نوعي مي‌توان گفت با تبديل ريال به دلار، بودجه آنها از سال قبل نيز کمتر شده و مشکلات عديده‌اي خواهند داشت.»

در روز تقدیم لایجه به مجلس حسن روحانی کنايه‌اي به رديف‌هاي متعدد در بودجه زده و گفته بود:«رديف اندر رديف؛ رديف‌هاي زيادي درست شده و معلوم نيست اين پول‌ها کجا مصرف مي‌شود.رديف‌ها در بودجه امسال کاهش يافته و من از شما کمک مي‌خواهم. حتما به شما مراجعه کرده و فشار مي‌آورند. بايد بر اين رديف‌ها نظارت کنيم که کجا مي‌رود و چگونه هزينه‌ مي‌شود.»

جعفرزاده‌ ايمن‌آبادي، نماينده مردم رشت نیز درباره حذف‌نشدن بودجه جدول ١٧ براي سال ٩٦ گفته بود:«پارسال اسبمان را زين کرديم؛ ولي نتوانستيم سوارش شويم. زور آنها بيشتر از زور مجلس است.»هادي قوامي عضو کميسيون برنامه و بودجه، نيز در اين رابطه گفته است:«کساني که بهره‌مند هستند، فشار مي‌آورند. معمولا مؤسسه‌هايي هستند که صاحبانشان افراد بانفوذي هستند و مي‌آيند و تحت‌تأثير قرار مي‌دهند.»

با توجه به آغاز کار کميسيون تلفيق مجلس براي بررسي بودجه، احتمال دارد دوباره فشارها آغاز ‍‌شود؛ چنان‌که مطهری هم در پاسخ به اين پرسش که”آيا امسال در رابطه با بودجه فشاري آمده يا خير” گفته:«هميشه بوده».


نظرات بسته است.

مطالب دیگر