شاهین صادق زاده میلانی

سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶

بخش:
اجتماعی - جهان - حقوق بشر - یادداشت‌ها


امروز دادگاه عالی آمریکا صحنۀ رویارویی دو سوی یک دعوای حقوقی خیلی جالب است. پنج سال پیش یک زوج همجنسگرا در ایالت کلرادو به مغازۀ یک طراح کیک مراجعه می‌کنند و از او می‌خواهند که کیک عروسی‌شان را تهیه کند. اما آقای کیک ساز که مسیحی معتقدی است از این کار سر باز می‌زند چون از لحاظ مذهبی با ازدواج همجنسگرایان مخالف است. زوج همجنسگرا از او شکایت می‌کنند. مراجع قضایی ایالت کلرادو به نفع زوج همجنسگرا رای می‌دهند و می‌‌گویند طبق قوانین ضد تبعیض، فرد کیک ساز موظف به ارائه خدمات بدون توجه به گرایش جنسی افراد است. اما طراح کیک حرف جالبی مطرح می‌کند. او می‌گوید که اگر زوج همجنسگرا می‌خواستند از او مثلا یک کیک تولد بخرند او مشکلی نداشت، و این طور نیست که به طور کلی از ارائه خدمات به همجنسگرایان خودداری کند. ولی کیک عروسی یک زوج همجنسگرا متفاوت است و این پیام را القا می‌کند که سازندۀ کیک با ازدواج همجنسگرایان همدل است. او می‌گوید طراحی کیک به منزلۀ یک کار هنری است، و طبق متمم اول قانون اساسی آمریکا، دولت نمی‌تواند یک فرد را مجبور به تولید محتوا یا بیان هنری کند. به عبارت دیگر او طراحی کیک را یک نوع فعالیت هنری می‌داند نه یک خدمت اقتصادی مثل سرویس دادن در رستوران.

اینکه مسئلۀ یک کیک عروسی به دیوان عالی بکشد شاید در نگاه اول مضحک به نظر برسد. اما دعوا بر سر یک کیک نیست. مسئله تلاقی دو ارزش اساسی در لیبرال دموکراسی است: برخورداری اقلیتها از حقوق برابر از یک سو و آزادی مذهب و عقیده از سوی دیگر. اینکه در این پروندۀ خاص کدام یک بر دیگری بچربد شاید خیلی مهم نباشد. نکتۀ مهم این است که این دیدگاههای مخالف در سیستم قضائی ابراز شده و به آنها رسیدگی ‌می‌شود. در کشور ما، چه در زمینۀ حقوق اقلیتها و چه در زمینۀ آزادی مذهب و عقیده، فقط یک دیدگاه است که آنچه می‌خواهد را به همۀ شهروندان تحمیل می‌کند. در جمهوری اسلامی ایران هم عمل جنسی همجنسگرایانه مجازات مرگ دارد هم تغییر دین از اسلام!

متاسفانه تا نهادینه شدن ارزشهایی نظیر احترام به حقوق اقلیتها و آزادی عقیده راه زیادی مانده است. تصور اینکه چند سال دیگر پرونده‌ای شبیه این پرونده در سیستم قضائی کشور ما مطرح شود به راستی مانند خواب و خیال است.


نظرات بسته است.

مطالب دیگر