یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶

بخش:
اقتصادی - خبر


 

در میان هیاهوی خبری که از سوی رسانه های دولتی در رابطه با چشم انداز امیدوار کننده ی جذب سرمایه خارجی به کشور تکرار می شود، سخنگوی دولت با گفتن یک جمله ی معنادار سرانجام اعتراف کرد که با تلاش آمریکا، دولت ایران نمی تواند به جذب سرمایه خارجی در اقتصاد خود امیدوار باشد.

به گزارش “ایسنا”، “محمدباقر نوبخت” در شورای برنامهریزی و توسعه استان گیلان، با بیان این که اوراق مالی ابزاری مناسب برای تامین مالی است، گفت: “از این طریق در سال گذشته ۴۰ هزار میلیارد تومان از بدهیهای دولت به پیمانکاران را تسویه کردیم.”

رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به شرایط جهانی و منطقهای ایران در سال ۹۲، خاطرنشان کرد: “فروش نفت ما از ۲.۵ میلیون بشکه در روز به یک میلیون بشکه تقلیل پیدا کرده بود، میخواستند ما را به مرحله نفت در مقابل غذا ببرند، متاسفانه کاهش قیمت جهانی هر بشکه نفت از ۱۰۴ دلار در سال ۹۲ به ۴۷ دلار طی ماههای اخیر، موجب کاهش شدید منابع کشور شده است.”

نوبخت افزود: “بسیاری از روسای جمهور کشورهای اروپایی به ایران آمدند تا زمینه سرمایهگذاری را فراهم کنیم، اما در این فضای جذب سرمایهگذار با کشوری مانند آمریکا مواجه هستیم لذا نمیتوانیم توسعه کشور را کاملا معطوف به سرمایهگذاری خارجی کنیم. در این راستا برای عدم توقف طرحها در کنار نفت و مالیات، یک منبع دیگر تحت عنوان (اوراق مالی) را با توافق مجلس شورای اسلامی تعریف کردیم.”


نظرات بسته است.

مطالب دیگر