ماشین خون و جنون انقلاب ۵۷ که پس از ۲۲ بهمن با سلاخی کردن پاسبان آویخته بر سر درخت و زنده زنده سوزاندن محروم ترین و ضعیف ترین قشر جامعه یعنی کارگران جنسی، شور انقلابی ماهزدگان را دوچندان و عطش خونخواریشان را پاسخ می داد در ۲۶ بهمن پنجاه و هفت وارد مرحله دیگری شد:


یادداشت‌ها

بیشتر بخوانیدپرونده ویژه
رفراندوم اقلیم کردستان عراق