یکی از ابعاد غیرقابل چشم‌پوشی در مرگ (قتل) دردناک وحید صیادی نصیری، بایکوت خبری شدیدی است که زندانیان سیاسی گمنام توسط رسانه‌های فارسی زبان، از جمله شبکه‌های اجتماعی، می‌شوند. بدون شک، این بایکوت خبری در عاقبت تراژیک این زندانیان سیاسی گمنام و شکل‌ دادن به فاجعه سهم مهمی دارد.   همچنانکه ستار بهشتی در وبلاگش


یادداشت‌هاشما دیگر چرا خانم کار؟

محمدرضا یزدان‌پناه

بیشتر بخوانیدپرونده ویژه
رفراندوم اقلیم کردستان عراق