“یکصد میلیون نفر متحدند تا برای کشورشان جان را فدا کنند”. این شعار رسمی دولت ژاپن در اواخر جنگ دوم جهانی بود. کشوری که برای ماشین جنگی خود حتی سوخت نداشت و کشتی‌ها و هواپیماهایش تقریبا به طور کامل زمینگیر شده بود چرا که چاه‌های نفت جنوب شرقی آسیا که در اوان جنگ تصرف شد،


یادداشت‌ها

بیشتر بخوانیدپرونده ویژه
رفراندوم اقلیم کردستان عراق


قتل در بایکوت رسانه‌ای


سعید بشیرتاش