گفته می‌شود کشورهایی که از فدرالیسم (federalism) پیروی می‌کنند از به‌هم‌پیوستگی واحدهای خودگردان تشکیل شده‌اند. گرچه فدرالیسم سابقه‌ای طولانی دارد ولی نخستین کشورهایی که فدرال نام گرفتند مانند سوییس، آمریکا یا آلمان، از به‌هم‌پیوستن حکومت‌های هم‌پیوستِ (confederal) مستقل زاده شدند. کشورهای فدرال از واحدهای سازا (constituent units)، که برخی ایالت می‌نامند، تشکیل یافته‌اند (۱). از


یادداشت‌ها

بیشتر بخوانیدپرونده ویژه
رفراندوم اقلیم کردستان عراق