۱- در پیوند با تحریم‌های کمرشکن آمریکا، علاوه بر خود مقامات تصمیم‌گیرنده در جمهوری اسلامی که از مواضع خود – به‌ویژه سیاست‌های جنگ‌افروزانه در منطقه – کوتاه نیامده‌ و نخواسته‌اند که با آمریکا به گفتگو بنشینند، دیگرانی هم که به توهم مقامات جمهوری اسلامی دامن زدند، مقصرند. این «دیگران» می‌تواند بسیاری از افراد و رسانه‌های


یادداشت‌ها

بیشتر بخوانیدپرونده ویژه
رفراندوم اقلیم کردستان عراق