از نظر ناظران و فعالان حقوق برابر، وضعیت حقوق بشر در ایران تاکنون روی خوش به خود ندیده است. در این میان دگراندیشان مذهبی تحت فشار دوچندان بوده و هستند. آنچه در یک ماه اخیر با آن روبرو بوده ایم، ادامه تبعیض سیستماتیک علیه دگراندیشان مذهبی و سیاسی در ایران است. مقامات جمهوری اسلامی هر


یادداشت‌هاقم، واتیکان ایران؟

عرفان کسرایی

بیشتر بخوانیدپرونده ویژه
رفراندوم اقلیم کردستان عراق