دکتر حسن شهیدنورایی که مخاطب صادق هدایت در حدود ۸۰ نامه است، دکترای حقوق از فرانسه گرفته بود. او با زنی فرانسوی ازدواج می‌کند و از او صاحب سه فرزند می‌شود. پس از اتمام تحصیلات به تهران برمی‌گردد و بلافاصله استاد دانشکده‌ حقوق دانشگاه تهران می‌گردد. همزمان با فعالیت‌های علمی در دانشگاه، با مجله‌ «سخن»


یادداشت‌ها

بیشتر بخوانیدپرونده ویژه
رفراندوم اقلیم کردستان عراق