سه پرسش:   ۱- آیا حمایت از تحریم سپاه و تروریستی خواندن آن کار درستیست؟   ۲- آیا ترامپ قصد جنگ دارد؟   ۳- آیا ایستادن پشت سپاه پاسداران احتمال جنگ را کم می‌کند؟   ۱- باید دید چه کسانی در این باره از نظر اخلاقی و انسانی برای اظهار نظر محقتر از دیگرانند. گمان


یادداشت‌ها

بیشتر بخوانیدپرونده ویژه
رفراندوم اقلیم کردستان عراق