درست در روزی که اعلام شد پاسپورت اماراتی به عنوان معتبرترین و قدرتمندترین پاسپورت جهان انتخاب شده، این خبر هم منتشر شد که ده‌ها شهروند ایرانی در هفته‌های اخیر از ورود به کشور گرجستان منع شده‌اند.   دولت ایران در دو قرارداد گلستان و ترکمانچای، از ادعای قیمومیت بر مناطقی که امروز بخش بزرگی از


یادداشت‌هاشما دیگر چرا خانم کار؟

محمدرضا یزدان‌پناه

بیشتر بخوانیدپرونده ویژه
رفراندوم اقلیم کردستان عراق