جمال حسینی، پناهنده سیاسی و فعال حقوق بشر بود که صبح ۱۴ مرداد ۱۳۹۴ پیکر بی‌جانش در پشت میز کارش در شهر نوشهیر ترکیه پیدا شد.   پلیس جنازه او را هنگامی یافت که قطرات خون بر بدن و نقاطی از خانه‌اش قابل مشاهده بود.   جمال حسینی از بنیانگذاران و فعالان پرکار مجموعه فعالان


یادداشت‌ها

بیشتر بخوانیدپرونده ویژه
رفراندوم اقلیم کردستان عراق