سخنان اخیر آقای محمود دولت‌آبادی، مثال سوگناکی است از آنچه بدان «سود بدفهمیده‌شده» یا «سود شخصی» می‌گویند. در کشورهای متمدن سودی که شخصی است، اساسا سود نیست و بیشتر به فرصت‌طلبی پهلو می‌زند و امتیازی که همگانی نشده نوعی رفتار رندانه به حساب می‌آید. در یک جامعه تندرست زمانی می‌شود از اصلاح و گشایش دم زد


یادداشت‌ها

بیشتر بخوانیدپرونده ویژه
رفراندوم اقلیم کردستان عراق