رامین احمدی: جنبش اخیر به شدت از جنبش سبز صلح آمیز تر بود

دکتر رامین احمدی پزشک، فعال حقوق بشر و از کوشندگان مبارزه بدون خشونت است. او که دوره های پر شمار آموزش تاکتیک های مبارزه بدون خشونت را برای مردم سراسر دنیا برگزار کرده، تجربه فراوانی از پیچیدگی های این نوع از جنبش های سیاسی دارد. این موسس مرکز اسناد حقوق بشر بر خلاف بسیاری از


یادداشت‌ها

بیشتر بخوانیدپرونده ویژه
رفراندوم اقلیم کردستان عراق