این که چرا فلسطینیان در گذر زمان سرزمین های بیشتر و بیشتری را از دست داده و آواره و آواره تر شده اند را شاید بتوان بیش از آن که ناشی از فرصت طلبی و زیاده خواهی اسرائیلی ها دانست، نتیجه خودخواهی و فرصت سوزی رهبران کشورهای عربی به شمار آورد.   در ۲۹ نوامبر


یادداشت‌هاملی یعنی چه؟

ناصر کاخساز

بیشتر بخوانیدپرونده ویژه
رفراندوم اقلیم کردستان عراق