رئیس‌ جمهور ایالات متحده، بیش از یک بار و دو بار شد که ناچار شده تاکید کند بر هم خوردن امنیت خلیج فارس، ربط مستقیمی به منافع ایالات متحده ندارد. چون آنها خریدار نفت خلیج فارس نیستند. واقعیت‌ها هم نشان می‌دهد که خریداران نفت ما (پیش از تحریم) و عربستان سعودی، کشورهای سرمایه‌داری آسیا، به


یادداشت‌ها

بیشتر بخوانیدپرونده ویژه
رفراندوم اقلیم کردستان عراق