بیش از دو هفته است که اخبار مربوط به گسترش ویروس کرونا در ایران تمام توجهات را به خود جلب کرده است. مردم نگران سلامتیشان هستند و رسانه‌ها تقریبا به طور انحصاری از این ویروس می‌گویند.   درست شبیه دوران جنگ هشت ساله، همه چیز تحت‌الشعاع یک موضوع خاص قرار گرفته است. در شرایط کنونی،


یادداشت‌ها

بیشتر بخوانیدپرونده ویژه
رفراندوم اقلیم کردستان عراق