از خودشونه!

محمدرضا یزدان‌پناه
عده‌ای هستند که هر فردی را که در داخل کشور صدایش به مخالفت با فرقه تبهکار بلند می‌شود «از خودشان» و «سوپاپ اطمینان» و مانند این معرفی می‌کنند. دردناک اینجاست که بسیاری از این افراد خود را پیرو شاهزاده رضا پهلوی معرفی می‌کنند اما حتی حمایت صریح شاهزاده از برخی از فعالان سیاسی و مدنی


یادداشت‌ها

بیشتر بخوانیدپرونده ویژه
رفراندوم اقلیم کردستان عراق