زمانی ستون “نیمه پنهان” روزنامه کیهان را به دست یک روزنامه نگار شیره ای تواب داده بودند تا تخته گاز از روی همه مخالفان رد شود. برای روزنامه و فرد کذایی فرقی نداشت که قربانی کیست، یک روز به فریدون فروغی خواننده پیله می کرد و او را صاحب صدایی ناهنجار معرفی می نمود که


یادداشت‌هاشما دیگر چرا خانم کار؟

محمدرضا یزدان‌پناه

بیشتر بخوانیدپرونده ویژه
رفراندوم اقلیم کردستان عراق