سلطان سکه اعدام نشد، به «قتل» رسید

وحید مظلومین، ملقب به سلطان سکه و محمد اسماعیل قاسمی، صبح چهارشنبه ۲۳ آبان اعدام شدند.   وحید مظلومین متهم بود که با خریداری گسترده و احتکار مقطعی سکه طلا، بازار سکه در کشور را کنترل می کرد و باعث افزایش قیمت ها می شد.   اعدام او در حالیست که در قوانین خود جمهوری


یادداشت‌هاشما دیگر چرا خانم کار؟

محمدرضا یزدان‌پناه

بیشتر بخوانیدپرونده ویژه
رفراندوم اقلیم کردستان عراق