علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است که کشورهایی چون فرانسه، آلمان یا بلژیک به بازیکنانی با ملیت‌های دیگر – و به ویژه آفریقایی – تابعیت کشور خود را می‌دهند و آنها را به کار می‌گیرند و به خاطر همین هم تیم‌های قدرتمندی دارند. وی خواستار توقف این روند و حتی جلوگیری از


یادداشت‌ها