سال ۱۳۸۴ بود. مصطفی معین، اصلاح طلبان به اصطلاح پیشرو را در انتخابات ریاست جمهوری آن سال نمایندگی می‌کرد و از تشکیل جبهه دموکراسی و حقوق بشر می‌گفت. حامیانش، محمود احمدی‌نژاد را یک شوخی می‌پنداشتند و رقیب اصلی را هاشمی رفسنجانی.   از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ هشت سال می‌شد که اصلاح‌طلبان و بدنه حامی


یادداشت‌ها

بیشتر بخوانیدپرونده ویژه
رفراندوم اقلیم کردستان عراق