محمد ثلاث؛ سینه‌ای که از عشق سپر شد

یک سال از اعدام محمد ثلاث، درویش گنابادی گذشت. او ۳۰ بهمن ۹۶ همراه با دیگر درویشان گنابادی به خاطر بازداشت غیرقانونی و بی‌دلیل نعمت ریاحی، دیگر درویش گنابادی مقابل کلانتری پاسداران تحصن کرده بود. وقتی نیروهای امنیتی با یورش به سمت منزل دکتر تابنده واقع در گلستان هفتم حرکت کردند وی نیز برای دفاع،


یادداشت‌ها

بیشتر بخوانیدپرونده ویژه
رفراندوم اقلیم کردستان عراق