عماد بهاور، از جوانان نهضت بردگی (آزادی) و از مشاوران سیدمحمد خاتمی (درست خواندید؛ اعضای نهضت آزادی مشاور خاتمی هم می‌شوند) به روال چند وقت اخیر خود در جااندازی و ماله‌کشی برای فرقه تبهکار، با استهزای براندازان و آزادی‌خواهان در توییتر نوشته است: «جریان برانداز از ۳۰ خرداد ۶۰ تا حالا چند قدم به جلو


یادداشت‌ها

بیشتر بخوانیدپرونده ویژه
رفراندوم اقلیم کردستان عراق