وقتش رسیده که حرف‌هایی را که سال‌هاست باور دارم ولی بنا به مصلحت‌اندیشی (برای کشورم و نه شخص خودم) به زبان نیاوردم با دلایل بروز شده و ملموس بگویم.   امروز مخالفت با جمهوری اسلامی و بحث حقوق بشری دیگر یک آرمان و ایده نیست، بلکه به یک کسب و کار تبدیل شده است.  


یادداشت‌ها

بیشتر بخوانیدپرونده ویژه
رفراندوم اقلیم کردستان عراق