زمانی که اروپا به نوزایی یا رنسانس رسید و به یمن انقلاب صنعتی چهار اسبه پیشرفت می کرد، ملای شیعه در باب آداب نوره کشی و طهارت حدیث تولید می نمود و از کمک لشگر اجنه به امام حسین داستان ها می گفت.   نقش مخرب روحانی، شیخ، ملا و مفتی و در یک کلام، بازرگانی


یادداشت‌ها

بیشتر بخوانیدپرونده ویژه
رفراندوم اقلیم کردستان عراق


مندائیان؛ مردمی که در سکوت به آنها ظلم می‌شود


مرتضی اسماعیل پوربرای دل غصه‌دار و خاطر مکدر حسن روحانی!


دماوندرامین پرهام در گفتگو با دماوند: بحث درباره مجاهدین و آینده ایران، پروپاگاندا به نفع جمهوری اسلامی است


مانی تهرانیحسن روحانی در وعده هایش درباره افزایش قیمت ارز چه گفته بود؟


دماوندشکنجه سهیل عربی در سرما؛ مادر این زندانی عقیدتی از مقاومت پسرش می گوید


مرتضی اسماعیل پورارتباط فعالیت های اتمی جمهوری اسلامی با سرکوب و مرگ فعالان محیط زیست چیست؟


مرتضی اسماعیل پورآنکه در سر هوس سوختن ما می کرد! به مناسبت سالگرد اعدام فرماندهان ارتش


فرهاد طباطباییدر نقد بیانیه نهضت مقاومت ملی؛ منتسب به بختیار، یادآور منبر خمینی


امیریحیی آیت اللهیمریم شفیع پور از اعتصاب غذای زندانیان و سانسور آنها در رسانه های داخل کشور می گوید


مانی تهرانینگاهی به کنش‌های یک انقلاب بی خشونت در ایران


دکتر رامین احمدی