تظاهرات ضد دولتی در روسیه
در پی تظاهرات هزاران معترض مخالف دولت در چندین شهر روسیه از جمله مسکو پایتخت، پلیس این کشور صدها تن که در بین آنها آلکسی ناوالنی، رهبر سرشناس مخالفان نیز به چشم می‌خورد را بازداشت کرد
گزارش و گفتگو
رقابت القاعده و داعش در سوریه
هرروز بر تعداد افرادی که سقوط تروریست‌های داعش، که خود را خلافت حکومت اسلامی می‌نامند، را حتمی می‌دانند افزوده می‌شود. این تمرکز نامتناسب بر نتیجه مطلوب باعث نادیده گرفته شدن این واقعیت شده است که وقتی خلیفه سقوط کند شبح جهادگرایی در سوریه و در غالب گروه‌های متعدد دیگر ادامه خواهد یافت
چند رسانه ای